הכל על מערכת צינון – מזרן לח

 

הנחיות טיפול ואחזקה

 
משך חיי המזרן ואופן תפקודו מותנה בראש ובראשונה ברמה מקצועית נאותה של התכנון, בחירת רכיבי המערכת והקפדה על ביצוע התקנה נכונה ולפי מפרט טכני.בהמשך יפורט הטיפול השבועי והתקופתי שיש לבצע במערכת.
 

מספר דגשים הנוגעים להתקנה המיכנית והחשמלית:

 
1.עם יצירת המסגרות למזרן יש לבדוק פילוס מקבילי לדופן המבנה וכן את מידת השיפוע של דופן המזרן , לפי המפרט.
2.יש לבצע תמיכה מרכזית אופקית לגבי מזרן בגובה של 1.5 מ' ומעלה. התמיכה תבוצע בעזרת ברגי נירוסטה ארוכים אשר יחוברו לעמודי המבנה.
3. יש לדאוג לרציפות החיבורים של קטעי המזרן וכן לדאוג לאטימה של כלל דופן המזרן לדופן המבנה (מעל ומתחת).
4.צנרת ההזנה והניקוז יהיו בדרג 6 לפחות ויכללו תו תקן ועמידות ל-U.V. . בכל יחידת הזנה יש להתקין ברז כדורי מעבר מלא.
5.יש לחבר לכל משאבת מים, הזנה חשמלית נפרדת מלוח חשמל ראשי וכן לדאוג להתקנת מצוף חשמלי ולהגנות החשמליות הנדרשות לפי תקן.
 
משהותקנה המערכת כהלכה והיא פועלת ומצננת ביעילות, ניתן לחלק את גורמי הנזק האפשריים ל-2 קבוצות כדלקמן:
 
א.ליקויים במערכת המים: כתוצאה מתקלות במערכת המים, נגרמת הקטנה של כמות המים המגיעה אל המזרן , או אל חלקים ממנו. שיעור ההתאדות המתוכנן במזרן הוא כ- %3-2 בלבד מכמות המים העוברת על פניו. הקטנת כמות המים תקטין את מנת המים המתאדים ותקטין את מידת הצינון האפקטיבי.

בכל מערכת מזרן לח, המים ממוחזרים במעגל סגור. בדרכם אל המיכל הם אוספים איתם חלקיקי מזרן, אבק ומיני לכלוך הנאספים ע"י זרם האוויר על המזרן ונשטפים אל המיכל המים.

במערכת מותקן מסנן עם רשת בעל חורים בגודל המותאם לצרכיו. על קו הספקת המים למזרן, אחרי המסנן, יש להתקין מד לחץ קבוע. צפה ולמד מהו הלחץ בקו כשהמערכת נקיה. ירידה בלחץ מעידה על מסנן סתום ויש צורך דחוף בניקויו. [בימים הראשונים לאחר ההפעלה יורד הרבה לכלוך וצריך לנקות כל יום].
 
תתכן גם השתחררות של אביזרי צנרת , דבר הגורם לכניסת אוויר וכתוצאה מכך להקטנת כמוית המים המוזרמים.
 
יש צורך להתקין ברז ניקוז בקו חלוקת המים שבשוקת העליונה. על ידי הפעלת הנקז משתחרר הלכלוך שעלול להתאסף בו, בקצהו. באין טיפול, עלול להווצר "פקק" וחלקים מהמזרן יישארו יבשים לחלוטין. לפיכך, יש לפתוח את קצה קו חלוקת המים ולנקז את הלכלוך מעת לעת.
 
אחת לעונה ( או קודם לכן ) , יש צורך לנקות את תחתית המיכל . פעולה זו יכולה להתבצע ע"י המשאבה עצמה ע"י ניתוק בקו ההזרמה והכנת מים חדשים למיכל דרך ברז המצוף . אם קיים לכלוך רב , יש הכניס מטאטא כדי לרככו, טרם שהמשאבה יונקת את המים המלוכלכים כדי לסלקם מהמערכת.
 
ב. ליקויים על פני המזרן : 2 גורמים עיקריים עלולים לקצר את חיי המזרן: אצות והצטברות אבנית.
1.אצות הגדלות על פני המזרן מתרבות ומגיעות לאוכלוסייה צפופה אשר סותמת את מעבר האוויר דרך המזרן.אם חלילה מגיעים למצב כזה, יהיה קיים קושי לשקם את המזרן ולרוב נדרש להחליפו.

הטיפול הנכון באצות, הוא טיפול מונע!
חומרים מונעי אצות, כגון פנאבלוק ופנאסייד, שימוש באקונומיקה ו/או כלור המוספת למיכל לעיתים קרובות, או הוספת 11 TOG למיכל המים, (למרות מחירו) – מאפשרים לשמור על מזרן נקי לאורך שנים.

2.הצטברות אבנית: חלק מן המים במחזור המזרן מתאיידים מעל פניו ומאפשרים את תהליך הצינון. המלחים המומסים במים הולכים ומצטברים במערכת. כתוצאה מכך עולה ריכוז המלחים במים ומתחילה התגבשות של מלחי סידן על פני השטח החיצוני של המזרן. תהליך זה הוא בלתי נמנע.כדי להקטין את קצב ההתגבשות המלחים יש להפעיל את המשאבה ברציפות לאורך זמן רב. ריבוי התחלות והפסקות (ייבוש,המזרון לעיתים קרובות) מגביר את התופעה. כלומר: משאבה שקיבלה פקודה להתחיל לפעול בשעות הבוקר רצוי שתמשיך ותפעל עד סוף היום.

בנוסף, באופן שיטתי, יש להקיז מן המערכת כמות מים יומית של 1 מ"ק לדונם לפחות, או לנקז את המיכל פעם בכל יום.כאמור, בדרך זו אין אנו מחסלים את הבעיה, אך צמצום בניית האבנית היא בהחלט בתחום היכולת של כל משתמש.
 

מספר דגשים מיוחדים:

 
1.אין להפעיל את משאבת המים ללא מים במערכת. חשוב שמיכלי המים יקבלו הזנת מים קבועה מרשת בלחץ של 3 אטמוספרות לפחות, אך לא יותר מ-4 אטמוספרות .קו הזנת המים יגיע מנקודת אספקה ראשית ויהיה בקוטר של 25 מ"מ לפחות.
2.בתקופה בה לא תשתמש במזרן, אין לאטום אותו מ-2 צידיו בעת ובעונה אחת מחשש לריקבון.ניתן לאטום צד אחד שלו כך שהצד השני יהיה מאוורר.
3.אחת לשבוע יש לייבש את המזרן ולהבריש את עלי הקרטון במברשת רכה.פעולה זו תסיר את גרגירי האבנית בקלות יחסית.
4. אחת לעונה , יש לבצע ניקיון יסודי של תחתית המיכל ולסלק את כל הלכלוך שהצטבר בקרקעית.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
אדירום - הנדסת חימום ואיוורור בע"מ
ת"ד 753, א"ת דרומי
אשקלון, 78150
טל': 6719780 - 08
פקס: 6719781 - 08
דוא"ל: Adi-rom@zahav.net.il

אנשי קשר - 
אלי פרידמן
חיים בשור
 
 
בקרו אותנו ב