תנורי אוויר חם מדגמי SP /TC

תנורי אוויר תעשייתיים

התנורים מיוצרים עבור הצבה ורטיקלית.
האוויר החם מופק בחלקו העליון של התנורים והאוויר החוזר נשאב לבית המפוח , בחלקו התחתון.

להוצאת האוויר החם אנו מבצעים קשת מתאימה מפח ולשאיבת האוויר החוזר אנו מוסיפים כונס אוויר תחתון.
ניתן להתקין בתנור מבער הפועל על גז , או על סולר.
יחד עם התנור אנו מספקים את הארובה ואביזריה וכן בקר טמפרטורה עם רגש.

דגמים לבחירה 

 SP 35    לתפוקה של     30,000  קקל”ש

SP 70     לתפוקה של     60,800  קקל”ש

SP 110   לתפוקה  של    96,000  קקל”ש

 SP  235  לתפוקה של    205,000 קקל”ש

לקבלת פרטים נוספים, אנא השאירו פרטים